La acest popas aniversar din viaţa Protoiereului Mitrofor Petru Buburuz, aducem cele mai sincere urări de sănătate, fericire, şi noi realizări duhovniceşti.
Am apreciat tot timpul devotamentul şi spiritul de jertfă al Sfinţiei Sale atât în slujba la altar, cât şi în lucrări extraliturgice: atunci când activa la Arhiva Eparhială, în calitate de membru în Comisia de redactare şi editare a cărţilor bisericeşti, la reînfiinţarea Facultăţii de Teologie de la Chişinău, cînd îndeplinea funcţia de Preşedinte a Comisiei de examinare a tinerilor pentru Seminarele şi Facultăţile Teologice din cuprinsul Patriarhiei Române, la reînfiinţarea istoricei reviste „Luminătorul” ş.a.
Contribuţia Părintelui la reactivarea Mitropoliei Basarabiei a fost enormă, Prea Cucernicia Sa implicându-se plenar şi exemplar pentru restabilirea adevărului istoric bisericesc în acest spaţiu. Sfinţia Sa a fost şi este un pilon de încredere şi nădejde al Sfintei noastre Mitropolii. Părintele a îndeplinit o perioadă şi funcţia de Consilier administrativ al Mitropoliei Basarabiei, după care s-a dedicat totalmente construcţiei bisericii parohiale, un sfânt locaş de o frumuseţe rară, care va fi un spaţiu de purificare sufletească şi apropiere de Dumnezeu al chişinăuenilor şi va împodobi peisajul arhitectural al urbei noastre.
Faptele bogate ale părintelui Petru Buburuz vorbesc cu prisosinţă despre dărnicia sinceră în cauza slujirii Evangheliei Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.
La acest ceas de sărbătoare, îl îmbrăţişăm cu căldură pe Preacucernicul părinte şi rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i păstreze aceeaşi nesecată energie în pilduitoarea-i slujire şi să-i binecuvânteze lucrarea pastorală şi misionară cu bogate roade spirituale spre slava Bisericii lui Hristos.
Întru mulţi ani, Preacucernice Părinte Petru Buburuz!
Cu arhierească dragoste în Hristos – Domnul,
† PETRU, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor