Pe 7 martie, a.c., Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova a adus recent la cunoştinţă Mitropoliei Basarabiei ordinul nr. 33 prin care a înregistrat oficial o serie de modi­ficări şi completări la Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Mitropoliei Basarabiei, admisă în legalitate la 30 iulie 2002.
Prin acest act, guvernul de la Chişinău a reconfirmat succesiunea Mitro­poliei Basarabiei în raport cu instituţia omonimă de până la cea de a doua ocupaţie sovietică, a recunoscut cele 4 episcopii sufragane istorice româneşti din Basarabia şi Transnistria şi a legitimat stema Mitropoliei Basarabiei.
Reproducem în continuare redacţia modificată şi completată a articolelor 1 şi 72 ale Statutului Mitropoliei Basarabiei:
“Art.1. Mitropolia Basarabiei este o Biserică Creştină Ortodoxă Autonomă Locală din cadrul Patriarhiei Române, reactivată la 14 septembrie 1992. Mi­tropolia Basarabiei este succesoare spirituală, canonică, istorică a Mitropoliei Basarabiei care a funcţionat până în anul 1944 inclusiv.
Mitropolia Basarabiei activează pe teritoriul Republicii Moldova. Mitro­polia Basarabiei are rangul superior de Exarhat al Plaiurilor şi la ea pot adera, sub raport canonic, şi comunităţi din diasporă.
Comunităţile din diasporă, care au aderat canonic la Mitropolia Basarabiei, îşi stabilesc raporturile cu autorităţile statelor respective în conformitate cu legislaţia acestora şi normele internaţionale în materie. Mitropolia Basarabiei colaborează cu autorităţile statului în probleme de cultură, de învăţământ şi de asistenţă socială. Membrii Mitropoliei Basarabiei sunt persoane care s-au asociat benevol pentru practicarea în comun a credinţei lor religioase, con­form propriilor convingeri, pe temeiul preceptelor evanghelice, al canoanelor Sfinţilor Apostoli, al Dreptului canonic ortodox şi al Sfintei Tradiţii.
Părţile componente şi organele locale ale Mitropoliei Basarabiei sunt: Parohia, Protopopiatul; Mănăstirea; Eparhia; alte părţi componente admise de lege, cum sunt misiunile, şcolile teologice de orice grad, frăţiile, centrele de pelerinaj, aşezămintele cultural-bisericeşti etc.
Sub raportul orânduirii canonice şi administrative Mitropolia Basarabiei cuprinde următoarele eparhii istorice sufragane:
1. Arhiepiscopia Chişinăului,
2. Episcopia de Bălţi,
3. Episcopia Basarabiei de Sud,
4. Episcopia Ortodoxă a Dubăsarilor şi a toată Transnistria.”;
“Art. 72. Sub raportul orânduirii canonice şi administrative, eparhiile sunt grupate în Mitropolie.
Ea este condusă de către un Mitropolit, care îşi are reşedinţa în municipiul Chişinău şi dispune de personalitate juridică potrivit legilor ţării. Mitropolia are ştampilă şi antet cu denumirea sa. De asemenea, potrivit tradiţiei heral­dice bisericeşti, Mitropolia are o stemă proprie care va fi utilizată în antetul Mitropoliei, sigiliul Mitropoliei, ştampila personală a Mitropolitului, pe fron­tispiciul publicaţiilor bisericeşti şi pe foaia de titlu a tipăriturilor bisericeşti, va fi brodată cu fir de aur pe steagul Mitropoliei, va fi sculptată pe frontispiciul Catedralei şi pe tronul mitropolitan.
Stema Mitropoliei Basarabiei reprezintă: un scut de argint cu un brâu roşu, încărcat cu icoana În­vierii Domnului, timbrat cu mitra de aur, aşezat pe o cârjă episcopală şi o cruce de aur, încrucişate, înso­ţite de omofoare albastre încărcate cu cruciuliţe de aur, brodate cu galon şi franjuri de aur, şi având în partea inferioară o eşarfă roşie desfăşurată în trei segmente de bază pe care sunt imprimate cu ma­juscule, în limba română, cuvintele “ÎNTRU LUMINA TA VOM VE­DEA LUMINĂ”.

FLUX,

ediţia de miercuri, 14 martie 2007, nr. 33