Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi

binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă

binecredincioşilor creştini asupra celui

protivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta

păzeşte pe poporul Tău.

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de

bunăvoie, poporului Tău celui nou

numit cu numele Tău, îndurările Tale
dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule.

Veseleşte cu puterea Ta pe credinciosul
nostru popor dăruindu-i lui biruinţă
asupra protivnicilor, având ajutorul

Tău armă de pace, nebiruită biruinţă.