Antropologul francez Rene Girard, considerat un intelectual foarte influient al culturii contempo­rane, crede într-o renaştere profundă a creştinismului într-un viitor apropiat. Într-o carte publicată recent, intitulată „Adevăr sau Credinţă şubredă: Un dialog despre Creştinism şi Relativism” cunoscutul antropolog conchide că „vom trăi în curând într-o lume care va părea şi va fi de creştină aşa cum azi pare do­minată de ştiinţă şi secularism”. De ase­menea, acesta a spus următoarele: „Cred că suntem într-o epocă a revoluţionării culturii noastre care va merge dincolo de orice aşteptări; lumea se îndreaptă spre o reconsiderare a valorilor care conduc societatea noastră, astfel că, în comparaţie cu ce va urma, Renaşterea va părea un nimic”. În această carte, Rene Girard ajunge la concluzia că „reli­gia învinge filosofia şi o depăşeşte le modul clar. În ultima vreme, diferitele filosofii au ajuns în stadiul de cadavru. Ideologiile sunt virtual decedate, teoriile politice sunt considerate trecute. A fost surmontată şi ideea conform căreia ştiinţa poate să ia cu succes locul religiei. Există în lume o nevoie nouă şi crescândă pentru religie. Dup ăpărerea mea, creştinismul propune o soluţie diferitelor probleme, deoarece demonstrează clar faptul că limitele impuse de fiecare om semenului său servesc la evitarea unor conflicte grave”. Rene Girard mai afirmă că religia creştină este o „revelaţie a iubirii”, dar, de asemenea, „o revelaţie a adevărului”, pentru că „în creştinism, adevărul şi iubirea reprezintă unul şi acelaşi lucru”.
novopress.info