Secta munistă. Ce mărturisesc cei păţiţi?
Republica Moldova, „ţară de origine creştină”, unde 93% de cetăţeni se declară creştini ortodocşi, este inundată de diferite grupări şi mişcări religioase sau parareligioase cu caracter totalitar. Modul de activitate a acestor organizaţii uneori dă de bănuit. Printre aceste mişcări religioase se numără şi aşa-numita „Biserica Unificării”, cunoscută şi ca secta lui Moon.

Deja de 14 ani, biserica autoproclamatului „mesia” coreean Sung Myung Moon face prozelţi în Republica Moldova. Cei care cad în plasa acestei organizaţii sunt tineri cu viziuni idealiste sau romantice, dar fără descernământ, care se încred orbeşte în „Părinţii Adevăraţi” şi ajung să-i respingă pe cei din a căror dragoste s-au născut, alegând să trăiască în „matrix”-ul moonist – o lume bizară a înşe­lăciunilor şi iluziilor diavoleşti, în care guvernează dinastia pretinsului mesia şi în care aceşti tineri amăgiţi sunt foarte mulţumiţi să cerşească, să postească, să iubească şi, în definitiv, să trăiască – „în numele Părinţilor Adevăraţi”.

Potrivit teologului român Bogdan Mateiciuc, Sung Myung Moon s-a născut în 1920 într-o provincie din actuala Coree de Nord. Când avea 10 ani, familia lui s-a convertit la o formă penticostală de prezbiterianism, care încuraja vedeniile şi alte practici atribuite Duhului Sfânt. Penticostalii l-au exclus din rândurile lor pentru purtarea amorală.

În 1936, la vârsta de 16 ani, Moon a pretins că a avut o vedenie în care Iisus Hristos Însuşi l-a anumţat că a fost ales de Dumnezeu pentru a duce la capăt res­taurarea Împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Între 1948 şi 1950 a fost întemniţat de către comuniştii nord-coreeni. În 1954, în perioada de sărăcie şi instabilitate politică şi economică de după Războiul Coreii (1950-1953), Moon înfiinţează Biserica Unificrii, cunoscută oficial ca „Asociaţia Sfântului Duh pentru Unificarea Creştinismului Mondial”.

Moon a dezvoltat o învăţătură cu totul originală, afirmând că rostul venirii Fiului lui Dumnezeu pe pământ ar fi fost întemeierea unei familii model, însă ar fi fost împiedicat să facă aceasta de către cei care L-au răstignit. Acum îi revenea lui Moon misiunea de a duce la bun sfârşit ceea ce începuse Mântuitorul. În acest sens, Iisus din Nazaret era Mesia Noului Testament, iar Moon ar fi Mesia „Testa­mentului (Legământului) Veşnic”. Secta, care numără astăzi câteva milioane de adepţi, îl proclamă deschis pe Moon ca succesor al lui Iisus Hristos.

Asociaţia obştească „ICHTHYS-Moldova”, organizaţia tinerilor ortodocşi din Republica Moldova, ce are ca scop şi apărarea creştinilor de influenţa negativă a grupărilor pseudoreligioase, enumeră câţiva membri care au părăsit secta Moon. Ei au organizat mai multe conferinţe, încercând să demonstreze impactul negativ al sectelor totalitare asupra psihologiei tânărului. În interviul ce urmează, aceşti tineri doresc să avertizeze toţi creştinii să fie precauţi la toate ofertele „religioase” ce li se propun pe la serviciu sau chiar la domiciliu.

* * *

– Ce v-a făcut de aţi ajuns în sectă şi de ce aţi părăsit-o, revenind la Biserica Ortodoxă?
Igor Pânzaru: – „Moon reuşeşte să amăgească mii de tineri, îndrumându-i să cerşească şi să lucreze pentru el. Îi ameţeşte cu invenţii şi poveşti religioase pe care cu greu le-ar crede copiii. Vă aduc ca argument un fragment din capitolul „Ispăşirea prin donaţii băneşti şi restaurarea a trei copii” a discursului lui Moon „Restaurarea şi Binecuvântarea”: „Iisus a venit ca Părinele Adevărat sau ca Tatăl Adevărat, dar Iuda L-a vândut. Fapta lui simbolzează trădarea întregii omeniri. În cosecinţă, toţi oamenii, ca urmaşi ai trădătorilor, i-au trădat pe Părinţii Adevă­raţi. Şi noi trebuie să contribuim pentru a ispăşi „vânzarea” Părinţilor Adevăraţi (Moon se referă la el şi la soţia lui, Hak Ia Han, care s-au autoproclamat Părinţi Adevăraţi ai întregii omeniri).

Pentru 30 de arginţi un om l-a izgonit pe Părintele Adevărat de pe pământ şi a stricat cu totul providenţa dumnezeiască de 1000 de ani. În momentul de faţă, Satana a triumfat asupra întregii lumi. Pentru a ne ispăşi, noi trebuie să aducem lui Dumnezeu donaţii băneşti anuale timp de 4 ani. Suma donaţiei fiind exprimată prin numărul 3, simbolizează preţul pentru vânzarea trădătoare a Părintelui Adevărat. Perioada de 4 ani simbolizează Estul şi Vestul, Nordul şi Sudul”.

Am muncit pentru Moon mai bine de patru ani. Am părăsit secta fiindcă mi-am dat seama că are un caracter totalitar, propagă un mod de viaţă foarte riguros, chiar cu nişte principii de armată, şi mai mult ca atât, nu mi-am găsit liniştea sufletească.

– De ce mulţi tineri cad pradă sectelor, care este motivul nemulţumirii lor faţă de Ortodoxie?
– Nu cred că nu ne sunt mulţumiţi de Ortodoxie sau, chiar dacă sunt, apoi cred că nu cunosc Ortodoxia autentică, o cunosc, să zic eu, pe cea „băbească”, care, de multe ori, vine în contradicţie cu învăţătura lui Hristos. Tinerii cad pradă acestei secte mai des din următoarele motive:
1. Nu cunosc noţiunile elementare de credinţă;

2. Starea dezastruoasă a economiei Moldovei (sectanţii sunt asiguraţi cu hrană, gazdă şi lucru);

3. Perspectiva căsătoriilor internaţionale, dorinţa de a se căsători cu o persoană înstărită din altă ţară.

Aici cred că ar trebui să se implice mai serios Biserica Ortodoxă. Îmi vine să întreb: La câte parohii sunt organizate şcoli duminicale, întâlniri cu tinerii? Câţi din credincioşii noştri se interesează de situaţia materială, chiar şi morală a semenilor lor? Eu şi colegii mei ne-am întors la Ortodoxie, când frecventam cursurile de Catehizare, susţinute de dl Nicolae Fuştei, acestea organizate de organizaţia IHTIS.

Într-adevăr, sectanţii se folosesc de unele tehnici de manipulare pentru a con­verti pe cineva. Unii dintre ei şi-au încheiat activitatea „istorică” de pregătire a Republicii Moldova şi a omenirii pentru acceptarea lui Moon ca al doilea Iisus Hristos la spitalele de psihatrie. Ca să vă daţi seama de proporţiile manipulării la care sunt supuşi aceşti tineri, vă propun să citiţi textul jurământului candidaţilor la „cununia” moonistă:

“Eu înaintez cererea de cununie, pentru a contribui la realizarea erei Testamentului încheiat şi a construi împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, slujind reverendului Sung Myung Moon şi dnei Hak Ia Han Moon ca unor Părinţi Adevăraţi ai omenirii. Eu accept căsătoria internaţională şi alegerea cuplurilor în baza fotografiilor. Eu promit păstrarea unui devotament veşnic şi absolut soţului, respectarea fidelităţii conjugale şi a unei atitudini sfinte faţă de sexualitate. Eu promit să nu divorţez niciodată. Eu voi lua parte la ceremonia de trei zile doar după ce voi obţine o permisiune specială şi voi îndeplini misiunea încredinţată”.

Aş vrea ca Biserica Ortodoxă să se implice mai serios în activităţile sale misionare şi sociale.

– Ce urmează după racolare? Spuneaţi mai înainte că aţi văzut la moonişti lucruri fanatice şi amuzante chiar.
Vladimir Griţcu: – „După ce tinerii sunt racolaţi, aceştia au dreptul să se căsătorească numai cu membrii sectei, deoarece au un „sânge comun”, ceilalţi oameni au alt sânge, considerat satanic. Alegerea viitorilor soţi şi soţii este făcută de către „tăticul” Moon, deoarece numai el poate vedea 7 generaţii înainte. Fapt amuzant pentru noi, creştinii, este că la moonişti căsătoria se poate face numai prin intermediul fotografiilor, ba mai mult ca atât: căsătorii pot fi făcute şi cu sufletele celor decedaţi. La moonişti, căsătoria se permite de câte ori este nevoie. În 1997, în lume au avut loc 3600000 de căsătorii. Autorităţile Republicii Moldova au încercat să pună capăt acestei „inchiziţii psihologice” realizate asupra cetăţenilor ei prin numeroşii misionari moonişti, dar s-au poticnit de trei probleme majore: prima – RM nu are jurişti şi specialişti care ar putea să demonstreze prejudiciul manipulării psihologice mooniste, a doua – moonismul s-a infiltrat prea adânc în sistemul învăţământului de stat, şi a treia – prea multă lume s-a hrănit şi se mai hrăneşte din „onorariile” generoase ale milionarului coreean.

Biserica moonistă, interzisă de ceva vreme în Franţa pe motiv că cei racolaţi erau impuşi de lideri să-şi doneze averea adunării, se ascunde şi acţionează în Republica Moldova, sub acoperirea a cinci asociaţii obşteşti: Organizaţia Ti­neretului Studenţesc „CARP”, preşedinte Mihai Calestru; Federaţia Familiilor pentru Unificare şi Pace în lume din R. Moldova, cu sediul pe strada Vârnav, 13, preşedinte Sabina Gorceac; Federaţia Femeilor pentru Pace în Lume, preşedinte Ludmila Bolboceanu, tot ea fiind şefa Direcţiei pentru Educaţie şi Promovarea Cadrelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Asociaţia Internaţională pentru Edu­caţie, lider Valerian Grâu; şi ultima, înregistrată recent: „Serviciul pentru Pace”, preşedinte Valeriu Bujac.

– Cum aţi ajuns în secta Moon?

Aliona Panuş: – „M-au oprit în stradă câţiva tineri care s-au prezentat drept membri CARP. Mi-au vorbit despre lipsa de principii morale în societate şi m-au invitat la o lecţie despre fericire. Aceşti oameni au produs asupra mea o impresie bună. M-am împrietenit cu ei şi mi-au propus să trăiesc în apartamentul lor, îm­preună cu alte fete din organizaţie. În fiecare zi ascultam lecţii despre principiile religioase ale moonismului.

Aveam un regim foarte aspru: la 5.30 – deşteptarea, la 6.00 – rugăciunea de dimineaţă. După prânz mergeam pe străzi şi invitam oameni la lecţii în „CARP”. Iar seara trebuia să vindem în baruri şi restaurante la preţuri de trei ori mai mari trandafiri cumpăraţi de la piaţă. Noaptea – citirea obligatorie a textelor din cartea lui Moon „Principiul Divin”.

Mi s-a explicat că Moon şi soţia lui sunt părinţii noştri adevăraţi şi, de aceea, eu trebuie să le slujesc lor cu smerenie. Mi-au mai spus că foştii mei părinţi şi prieteni sunt posedaţi de diavol şi eu trebuie să mă îndepărtez de ei. Supraoboseala fizică şi emoţională permanentă nu-mi permiteau să-mi apreciez corect faptele. „Fraţii şi surorile” din „CARP” învăţau limba coreeană. Lectorii moonişti afirmau că anume coreeana va deveni în viitor limbă de comunicare internaţională şi că limba română nu are viitor. Secta promovează obedienţa absolută faţă de Moon. Membrii sectei trebuie să se supună directivelor venite de sus până în cele mai mărunte detalii ale vieţii personale, cum ar fi cele legate de alimentaţie sau de petrecerea timpului liber. De regulă, membrii sunt determinaţi să rupă legăturile cu familia, rudele fiind considerate „neluminate”. Ocazional apar în mass-media relatări despre cununii în masă efectuate de „reverendul” Moon pe stadioane, în cadrul unor ceremonii fastuoase, în care el „cunună” simultan sute de cupluri. Cu toate că statisticile oficiale ale mooniştilor afirmă că au divorţat doar 2%, în realitate, cifra este cu mult mai mare, deoarece cele mai multe căsătorii nu erau reuşite.

– Care este metoda căsătoriei în cultul Moon?

– Şi bărbaţii, şi femeile depun cereri pentru blesing (ceremonia căsătoriilor). Fiecare completează ancheta la care anexează două fotografii 8×10 cm sau 20×25 cm şi trimite dosarul Reverendului Moon. Acesta, fiind „inspirat” de Dumnezeu, alege şi formează perechi ideale. Vreo 15 ani în urmă, Moon făcea cunoştinţă personal cu candidaţii la „blasing” – intră într-o încăpere plină cu tineri şi, conducându-se de „directive şi indicaţii de sus”, cupla perechi care, mai târziu, deveneau soţ şi soţie.

Dar după câteva „dereglări” ale „mecanismului divin” (întâmplător a căsătorit fraţi cu surorile lor de sânge), Moon a trecut la sistemul de anchete: în aceste documente sunt indicate toate datele pretendenţilor şi este imposibil să greşeşti. În ultima vreme – pentru a economisi timpul – Moon încredinţează alegerea „perechilor ideale” colaboratorilor săi din oficiile locale ale sectei. Anterior, până la „blesing”, tinerii erau obligaţi să lucreze în beneficiul sectei de la trei la şapte ani, fără a avea relaţii sexuale în acest răstimp, şi să postească şapte zile doar cu apă.

La fel trebuie să facem donaţii anuale de 3000 won (aproximatov 2543 dolari SUA, potrivit cursului din mai 2004) timp de 4 ani (adică în total 10.172 de dolari SUA). „Aceşti bani trebuie să fie câştigaţi cu larimi şi sudoare. Lucrând ca să obţineţi această sumă, trebuie să vă gândiţi la voia lui Dumnezeu mai mult decât la propria viaţă şi atunci obţii fericirea”, aşa învaţă Moon.

Este nevoie de vigilenţă atunci când suntem acostaţi de persoane întâmplă­toare cu diferite oferte exotice, care urmăresc captivarea noastră în plase sectare, meşteşugit plasate, prin care urmăresc ruperea noastră de la Biserica Adevărată şi pierderea sufletească.

Pr. Viorel COJOCARU, parohul bisericii surdomuţilor „Mima tăcută”