„Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în Ceruri” (Mt. 10, 32)
Ne bucurăm mult că în anii de după ‘89 şi până în prezent s-au scris şi se mai scriu multe cărţi despre martirii şi mărturisitorii dreptei credinţe creştine în perioada comunist-ateistă. Asemenea cărţi s-au scris în Ţară, în Rusia, Grecia, Belgia şi în alte ţări din lume.

***

Multe mărturii scrise despre prigoana împotriva Bisericii şi a lui Dumnezeu au apărut şi în România. Din aceste lucrări aflăm lucruri îngrozitoare care se făceau în închisorile şi lagărele comuniste, despre acei care cu tot sufletul se puneau în slujba prigonitorilor şi a diavolului, dar, totodată, şi fapte măreţe şi mărturisiri înălţătoare ale celor prigoniţi şi neputincioşi. Din multele scrieri tulburătoare de acest gen, menţionăm doar câteva pe care le avem la îndemână:

1. Vasile Ţepordei, Amintiri din Gulag, Bucureşti, 1992.

2. Vasile Ţepordei. Au murit pentru Basarabia.

3. Vasile Ţepordei, Scrieri alese, Chişinău, 2005.

4. Arhim. Paulin Lecca, De la moarte la viaţă, Editura Paideia, 1996.
5. Nicole Valery-Grossu, Binecuvântată fii, închisoare…, Bucureşti, 1998, Editura Duh şi Adevăr.

6. Pr. Dimitrie Bejan, Bucuriile suferinţei, Hârlău-Iaşi, 2002.

7. V. Nichiforov-Volghin, Toiagul de pribegie, Bacău, 2002.

8. Colectiv de autori, Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007.

Iată că încep să apară şi opere liturgice consacrate celor ce au fost aruncaţi ca jertfă nevinovată în gura balaurului roşu. Una din aceste opere este oste­neala Dnei Preotese Prof. Cristina Dură, pe care o propunem în continuare cititirului spre folos sufletesc.

Numele Dură e unul de referinţă nu numai în România, ci în toată Orto­doxia, am spune, pe plan internaţional. Preoteasa Cristina Dură este soţia Preotului Ioan Dură, protopop şi paroh al comunităţii ortodoxe române din Olanda, tată a şase copii. Savant istoric cu prestigium având două doctorate (la universităţile din Atena şi Louvain), editor al revistei „Mărturie Ortodoxă”. Pr. Dr. Ioan Dură are în tezaurul său publicistic zeci de lucrări de referinţă, articole, dări de seamă, studii, traduceri, note, recenzii publicate în toate revistele teologice din ţară, inclusiv în paginile „Luminătorului”, precum şi în publicaţiile teologice din Belgia, Franţa, Grecia, Cipru, Rep. Moldova etc. Este ctitor (împreună cu parohienii) al bisericii noastre „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Chişinău.

Frate geamăn (născuţi la 9 august 1945 într-o familie numeroasă în loca­litatea Fedelesoiu, judeţul Vâlcea) cu alt vestit cercetător, teolog, doctor şi mare specialist în dreptul canonic civil, pr. univer. Dr. Nicolae Dură, profesor la Facultatea de Teologie şi prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii Ovidius din Constanţa, director al Şcolii Doctorale şi al Centrului de Studii şi Cercetare al celor trei religii monoteiste (sau abramice: creştinismul, iu­daismul şi islamul); cavaler al Legiunii de Onoare franceze şi deţinător a mai multe ordine bisericeşti. În rândurile ce urmează, vă recomandăm, spre pioasă meditaţie şi rugăciune, filele de Acatist despre care am vorbit mai sus.

Prot. Petru BUBURUZ,
magistru în teologie